Skład
 Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
 (kadencja 2019-2023)

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1 mgr inż. Henryk Pastuszek -przewodniczący WZ PDO Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie Dyrektor SDOO
2 dr hab. Jacek Kwiatkowski- zastępca przewodniczącego WZ PDO Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa Adiunkt
3 mgr inż. Przemysław Sowul- zastępca przewodniczącego WZ PDO Sowul & Sowul Sp. z o.o. w Biskupcu Prezes Zarządu
4 dr inż. Andrzej Bruderek Syngenta Polska Sp. z o.o. Ekspert polowy
5 mgr inż. Krzysztof Chojnowski Saaten Union Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy
6 mgr inż. Michał Dybowski Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Inspektor COBORU
7 mgr inż. Małgorzata Gazda Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie Kierownik Działu Badawczo-Doświadczalnego
8 mgr inż. Mariusz Giermaziak Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR Członek Zarządu
9 mgr inż. Tomasz Gursztyn Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie Delegat W-MIR
10 Prof. dr hab. Krzysztof Jankowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu Kierownik Katedry
11 mgr inż. Krzysztof Jednacz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, Dział Nadzoru Nasiennego Kierownik Działu
12 mgr inż. Grzegorz Marciniak Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Ruskiej Wsi Kierownik ZDOO
13 mgr inż. Janusz Moszczyński Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Kierownik Wydziału
14 inż. Bartłomiej Ptaszek ZDOO w Rychlikach Kierownik ZDOO
15 inż. Radosław Radulski HR Strzelce Grupa IHAR Kierownik regionalny
16 mgr inż. Jan Rećko Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka z siedzibą w Strzekęcinie, Oddział Szyldak Członek Zarządu
17 dr inż. Dariusz Walenty Sargalski Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Kierownik Biura
18 dr inż. Jarosław Sarnowski Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Dyrektor Departamentu
19 mgr inż. Agnieszka Sołtysiak Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej
20 mgr inż. Krzysztof Wójcik Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Zastępca dyrektora ds. hodowli roślin

Sekretarz Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – mgr Urszula Flakowska (SDOO we Wrócikowie)